Turvallisen toiminnan suunnittelu

Vapaakirkon ohjeistuksia turvalliseen toimintaan sekä toimintaohjeita tilanteisiin, kun rajoja on ylitetty. Valmiita malleja ja lomakkeita turvallisen toiminnan suunnitteluun.

Turvallisesti seurakunnassa

Turvallisesti Seurakunnassa (Ainesmaa, Päivä Osakeyhtiö, 2009) on lapsi- ja nuorisotyön turvallisuussuunnittelun perusteos. Kirjan suunnittelulomakkeiden päivitetyt versiot ovat ladattavissa alla.

Henkilötietolomake

Lastensuojeluilmoitus

Raportti läheltä piti -tilanteesta,
tapaturmasta tai onnettomuudesta

Riskianalyysilomake

Turvallisuussuunnitelmalomake

Vapaaehtoistyöntekijan sitoumuslomake

Vapaaehtoistyöntekijän sitoumuslomakkeen ohje

Ohjeistukset

Vapaakirkon toimintaohjeita tilanteisiin, joissa rajoja on ylitetty tai tästä on epäilys.

Jos olet havainnut lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa häirintää tai kaltoinkohtelua, tai haluat peilata kohtaamaasi tilannetta, ota yhteyttä lapsiasiavaltuutettuun, p. 050 463 2505, lapsiasiamies(ät)svk.fi

Toimintaohje lapseen tai nuoreen
kohdistuvan kaltoinkohtelun tullessa esiin​

Turvataidot

Materiaalia tunne- ja turvataitojen lisäämiseen lapsi- ja nuorisotyössä.

Turvataitoja nuorille

Turvataitoja nuorille- kirja keskittyy sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Kirjassa on tietoa nuorten kanssa työskenteleville ja käytännön harjoituksia nuorten itsetunnon, tunnetaitojen ja jämäkkyyden vahvistamiseen. Kirjan voi ostaa THL:n kirjakaupasta tai ladata ilmaiseksi THL:n julkaisuarkistosta.

Tunne- ja turvataitoja lapsille

Tunne- ja turvataitoja lapsille- kirja opastaa toiminnalliseen ja lapsilähtöiseen tapaan harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jämäkkää itsen ja toisten puolustamista sekä turvallisen aikuisen puoleen kääntymistä. Kirjan voi ostaa THL:n kirjakaupasta tai ladata ilmaiseksi THL:n julkaisuarkistosta.

Turvallisuuskoulutus

Lyhyitä koulutusvideoita turvallisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen seurakunnassa. Kuvattu SVKN:n järjestämässä Turvallisesti seurakunnassa -seminaarissa marraskuussa 2020. Kuvaus ja editointi Orvo Miettinen.

Turvallinen toiminta - miksi?

Miksi turvallisen toiminnan kehittäminen on vaivannäön arvoista? (Hannele Rantanen)

Turvallisuuden osa-alueet

Johdatus turvallisuuden osa-alueisiin, jotka ovat ympäristön turvallisuus, turvallinen toiminta, turvataitokasvatus ja korjaavat toiminnot. (Tommi Koivunen)

Turvallisuus hengellisessä yhteisössä

Miksi turvallisuuden varmistaminen on tärkeää hengellisessä yhteisössä? (Merja Kinnunen)

Turvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus

Mitä ovat turvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus? Lyhyt paneelikeskustelu.

Turvallisuus esimerkkien kautta

Käytännön esimerkkejä seurakunnan toiminnan järjestämisestä turvallisuuden näkökulmasta. Lyhyt paneelikeskustelu.

Seurakunta turvallisena toimintaympäristönä

Pastorin näkökulma seurakuntaan turvallisena toimintaympäristönä. (Kimmo Ilola)