Vapaakirkon lapsi- ja nuorisotyö toteutuu pääasiassa paikallisesti seurakuntien yhteydessä. Seurakunnissa on monenlaisia toimintamuotoja ja -ryhmiä lapsille ja nuorille. Osa on toiminnasta on suoraan seurakunnan alla, osa toimii omana yhdistyksenään, kuten versopartion lippukuntana.

Yhden seurakunnan tekemä nuorisotyö kokonaisuudessaan muodostaa paikallisen nuorisotyön, eli nuortenpiirin. Paikalliset toiminnot kuuluvat jäseninä valtakunnalliseen nuorisoyhdistykseen, Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:hyn, joka toimii keskusjärjestönä tukien paikallisesti tehtyä työtä ja toteuttaen valtakunnallisia toimintoja yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

SVN ry:n hallinto

Tällä tavalla olemme järjestäytyneet valtakunnallisena nuorisojärjestönä.

Yhdistyksen talousarvio

Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Yhdistyksen tilinpäätös

Yhdistyksen toimintakertomus

Vapiksen graafinen ohjeistus

Vapaaehtoisjohtajan eettiset ohjeet

Työntekijöiden some-ohjeet

Matkalaskulomake

Kuittilaskulomake, myös matkalipuille

Edustajien ilmoittaminen kokouksiin

Liittyminen SVN ry:n yhteisöjäseneksi

Kokousedustajien määrä seurakunnittain

Yhdistyksen säännöt

Paikallisen työn hallinto

Ohjeita ja malleja lapsi- ja nuorisotyön järjestämiseksi paikallisessa vapaaseurakunnassa.

Nuortenpiirin mallisäännöt

Lippukunnan mallisäännöt

Pestisopimusmalli

Työtodistuspohja vapaaehtoistyöstä

Lapsi- ja nuorisotyöntekijän aloituspakki

Työsuhteet ja työnantajuus Vapaakirkossa

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Voimassaolevat selosteet henkilötietojen käsittelystä. Muokattavat versiot on tarkoitettu malleiksi paikallisyhdistyksille.

Asiakasrekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste

Rekrytointirekisteriseloste

Hallintorekisteriseloste